Standard salgs og leveringsbetingelser

Dette er våre salgs og leveringsbestemmelser:

1. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works våre distributørers lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt.

2.Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto pr. 10 dager. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Systemitech AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.


3.Systemitech AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Systemitech AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.Devion AS | Dyrmyrgt. 4, 3611 Kongsberg | Tlf: 45 27 44 00
Handlevogn
Vis priser inkl. mva?
Varer: 0 StkSum: kr 0